Kompleksowa realizacja

Od projektu do uruchomienia

Miejsce

Przed rozpoczęciem realizacji ważnym elementem procesu projektowego są konsultacje z klientem, omówienie oczekiwań i założeń koncepcyjnych, wizja lokalna oraz zapoznanie się z warunkami technicznymi obiektu i dokumentacją projektową.

Umożliwia to określenie możliwych rozwiązań technicznych i funkcjonalnych, dopasowanie odpowiednich urządzeń i systemów, jak i dobór sposobu wykonania tras kablowych instalacji przewodowej

Wyzwanie

Kolejnym etapem pracy jest opracowanie projektu. Pomiar parametrów akustycznych wnętrza oraz wykonanie symulacji komputerowej w modelu akustycznym, umożliwia ocenę akustyki, odpowiednie zaprojektowanie oraz dobór elementów systemu elektroakustycznego.

Dzięki technologii Auditioner możliwe jest odsłuchanie zaprojektowanego systemu w wirtualnym modelu i prezentacja wyników pracy.
Koszty testów i prób zostają ograniczone, a czas projektowania skrócony.

Rozwiązanie

Na bazie opracowanej koncepcji, po sprawdzeniu działania systemu w symulacji komputerowej i dzięki auralizacji, umożliwiającej prezentację i odsłuch zaprojektowanego systemu, wykonujemy dokumentację wykonawczą.

Dysponujemy wykwalifikowanym zespołem gotowym wykonać zarówno montaż okablowania, instalację urządzeń, jak i konfigurację, uruchomienie i strojenie systemu. Zapewniamy nadzór nad wykonanymi instalacjami oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

All rights reserved 2023. Projekt i wykonanie agencja interaktywna